Home

Doelstelling

Krens Inkomsten- & Uitgavenbeheer biedt beschermingsbewind aan voor mensen die niet meer in staat zijn hun financiële huishouding zelfstandig te voeren. Omdat wij zowel financieel-administratieve specialisten zijn en veel ervaring in schuldhulpverlening hebben, kunnen wij goed inspelen op diverse financiële en materiële problemen.

Wij zijn ons ervan bewust dat deze problemen niet op zichzelf staan: wij willen nadrukkelijk ook het gevoel dat onze klanten hierbij ervaren, centraal stellen.

Manier van werken

Wij werken met huisbezoeken. Wij komen bij u thuis voor een intake-gesprek. In dit gesprek proberen we samen met u een zo volledig mogelijk overzicht te krijgen van uw financiële situatie en eventuele schulden. Wij leggen u uit wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten, bijvoorbeeld openheid van zaken en het aanleveren van de juiste gegevens. Vervolgens spreken wij met u af wat het meest geschikte traject voor u is en tekenen met u de daarbij behorende overeenkomst.